OM KLUBBEN

Mönsterås Fotoklubben bildades i mars 2023. Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

Klubben anordna klubbkvällar regelbundet som kan ha olika teman, som exv. Teknik programvaror, utrustning och utbyte, erfarenhet, tips, tema på bilder att ta med. Bjuda in till inspirerande och spännande föreläsningar och bildvisningar av såväl kända som mindre kända fotografer. Utbyte av fotografiska erfarenheter, fotoutställningar, fotovandringar. Att främja kreativ fotografering och vara samlingspunkten för alla fotointresserade, oavsett kamerautrustning.STYRELSEN