PROGRAM

Under ett verksamhetsår kommer vi att ha medlemsträffar med olika teman. Dels kan enskilda medlemmar visa bilder, eller så anlitar vi föreläsare utifrån. Allt med målet att vidga, inspirera och utveckla vår fotografering.