VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM

Om du vill bli medlem är du välkommen att fylla in formuläret nedanför. 

Följande avgifter gäller f.o.m. 2023-01-01
Medlemsavgiften är 100 kronor för 2023 och sedan 200 kronor per år.
Medlemsskapet gäller per kalenderår


Bankgiro: 5991-4713
Ange Mönsterås fotoklubb som betalningsmottagare

För information och frågor om klubben kan du kontakta någon i klubben, se sidan 'Kontakta oss'.

Vad och varför vill vi veta om dig?

Vi behöver ditt namn, bostadsort samt E-postadress.
Vi behöver dessa uppgifter för klubbens kommunikation till medlemmar som går via E-Post.                                                             

 

Ditt personnummer behöver vi för de evenemang på Studieförbundet Vuxenskolan i Mönsterås som du deltar i.INTEGRITETS FÖRKLARING (PRIVACY STATEMENT)

Mönsterås fotoklubb, Dataskyddsförordningen (DSF) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Mönsterås fotoklubb har en medlemslista med namn, mailadress, bostadsort och datum för medlemskap. Vi sparar information om medlemmar upp till två år efter att de utträtt ur klubben alternativt inte betalt medlemsavgift. Vi för statistik över antal medlemmar, hur många nya medlemmar vi får och hur många som slutar.

Vi registrerar dig som vår medlem i en databas som administreras av styrelsen.

När vi skickar ut information till våra medlemmar skickas mailadresserna som Blind Carbon Copy (Bcc) för att inte röja någon. Listan över mailadresser uppdateras flera gånger om året.

Mail och inbjudan till möten skickas via klubbens maillista. Vill du inte vara med i maillistan kan du säga till, så plockar vi bort dig.
Styrelsen har tillgång till en medlemslista med namn, mailadress och bostadsort.

Föreningen ordnar med tidsbegränsade temporära intressegrupper kring specifika ämnen. Till varje intressegrupp finns minst en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för hantering och lagring av intressegruppens personuppgifter, dvs namn och mailadress. När intressegruppen avslutas, är det således intressegruppens kontaktperson som också ansvarar för att radera personuppgifterna på de som deltagit.

Vi gör vårt bästa för att följa DSF och GDPR. Vi lämnar inte ut listor på våra medlemmar till någon, inte ens till våra medlemmar. Däremot får du gärna berätta för vem du vill att du är medlem.